Thuiszorg

  • #
  • #
  • #

Mogelijkheden thuiszorg en uitleen van hulpmiddelen

Zorgeloos op weg gaan!
U heeft een geldige indicatie en ontvangt zorg op uw thuisadres, maar wilt ook graag op vakantie. Dat is geen probleem. Met Zorgsamvakanties kunt u op vakantie in Nederland of daarbuiten. 

Werkwijze
Wanneer u bij ons een accommodatie boekt, dan regelen wij de zorgverplaatsing. Hieronder vindt u informatie over welke mogelijkheden er zijn om thuiszorg op het vakantieadres te ontvangen.

Kosten vergoedingen Nederland

Thuiszorg - Zorg in Natura
Momenteel ontvangt u zorg op uw thuisadres. U heeft hiervoor een geldige indicatie van het CIZ voor Zorg In Natura. Wanneer u een boeking maakt bij zorgsamvakanties vul dan de naam van uw huidige thuiszorgorganisatie en uw cliëntennummer in op het boekingsformulier. Zorgsam neemt dan contact op met uw thuiszorgorganisatie en verplaatst uw gebruikelijke zorg naar het vakantieadres. U kunt met één druk op de knop genieten van een zorgeloze vakantie.

Thuiszorg - PersoonsGebonden Budget
Momenteel ontvangt u zorg op uw thuisadres. U heeft hiervoor een geldige indicatie en/of ontvangt een PersoonsGebonden Budget (PGB). Wanneer u een boeking maakt bij zorgsamvakanties.nl, vul dan uw zorgvraag in op het boekingsformulier en dan regelen wij voor u de zorg bij een zorginstelling in de buurt van het vakantieadres. Deze prijzen kunnen verschillen per zorginstelling. Wanneer u boekt op de website, bevestigd u nog niks. Zorgsam vraagt eerst de zorgtarieven op bij de zorginstelling op het vakantieadres en overlegt daarna met u over de zorgtarieven voordat het totaalpakket bevestigd wordt. Na uw vakantie krijgt u van de  zorgorganisatie een factuur van de geleverde zorg op het vakantieadres.

Focuswoning - CIZ indicatie
U woont in een focuswoning en u heeft een geldige indicatie voor ADL assistentie. Ook tijdens uw vakantie wilt u graag zorg ontvangen. In dat geval kunt u contact opnemen met uw zorgleverancier. U geeft hierbij aan dat u graag op vakantie wilt en uw indicatie voor de duur van uw vakantie om wilt laten zetten. U ontvangt dan voor de duur van uw vakantie de zorg op basis van de thuiszorg. U kunt hierbij dan kiezen voor Zorg In Natura of een Persoons Gebonden Budget. Zie hierboven voor verder afwikkelingen.

Respijtzorg voor mantelzorgers
Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken even helemaal aan een ander over te laten. De bedoeling is dat de mantelzorger even vrijaf van de zorg heeft. Respijtzorg door beroepskrachten kan zowel in een instelling als bij mensen thuis plaatsvinden. Voorbeelden zijn dagopvang, logeerhuizen, zorgboerderijen en professionele respijtzorg thuis. Ook is het mogelijk vervangende zorg in te kopen met een PGB.

Uitleen hulpmiddelen
Gebruikt u in uw thuissituatie hulpmiddelen en wilt u deze ook graag gebruiken op het vakantieadres, Zorgsamvakanties regelt dit voor u. Geef bij uw boeking aan welke hulpmiddelen uw nodig heeft en wij zorgen dat alles geregeld is wanneer u op het vakantieadres arriveert.

Zorgsamvakanties regelen in samenwerking met u, de thuiszorgorganisatie en de hulpmiddelenleverancier, welke hulpmiddelen er nodig zijn op het vakantieadres. Voorbeelden zijn: Loophulpmiddelen, stoelen en rolstoelen, bedden en toebehoren, anti – decubitusmaterialen, transfer(waaronder liften), douche- en toilethulpmiddelen en diversen zoals infuusstandaard en luchtring.

Bemiddeling bij herstel na ziekenhuisopname
Na een operatie kunt of wilt u nog niet meteen naar huis. U kunt nu gebruik maken van zorg in een zorghotel of hersteloord. Wij hebben daarvoor binnen ons bemiddelingsbureau, de afdeling zorg en herstel, die u meer informatie kan geven over de mogelijkheden en u kan helpen bij het zoeken van een gepaste zorghotel of herstellingsoord. Dit heeft voor u als voordeel dat wij de weg weten om u zo snel mogelijk te plaatsen. Zorgsam neemt u al dit regelwerk uit handen. U kunt zo met een rustig gevoel uw herstel inzetten. Herstellen in een zorghotel heeft als voordeel dat u in een prettige omgeving kunt revalideren, met alle comfort om u heen. Met gekwalificeerd personeel in goed geoutilleerde hotels. Fysiotherapie is aanwezig of komt op afroep. Door de uitgebreide ervaringen met zorghotels kan Zorgsam u goed informeren over de vergoedingen die hiervoor zijn en of u hiervoor in aanmerking komt. Kijk voor meer informatie op www.zorgsam.nl

Zorgsam heeft mij perfect geholpen!

Mevrouw de Jong Lees meer